Traduce a otros idiomas

dimarts, 21 d’agost de 2018

Sotagot XX Aniversari

Aquest sotagot es va fer pel XX Aniversari de El Troc a l'any 2014


Si us agrada i el voleu. Envieu un sobre franquejat amb les vostres dades dins d'un sobre a: El Troc c/Elcano 24 baixos 08004 - Barcelona